Προθεσμίες παράδοσης εργασιών κ. Νικολάου

Διάστημα ισχύος: 
23/12/2019 to 25/01/2020

Προθεσμία για την υποβολή εργασιών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση literarytranslation.ionian@gmail.com) για τα μαθήματα λογοτεχνικής μετάφρασης (Αγγλικά) ορίζεται η 25η Ιανουαρίου, ώρα 13.00 για το Ε΄ εξάμηνο και 10 Φεβρουαρίου, ώρα 13.00 για το Ζ' εξάμηνο.

O Διδάσκων

Π.Νικολάου

Μέσω Γραμματείας