ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9-17/01/2020 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
07/01/2020 to 18/01/2020

1. ΠΜΣ, Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού, Δευτέρα 13/01, 18.00-20.00, αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3).
Τελευταίο μάθημα, παρουσιάσεις εργασιών.

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη 8/01 και Πέμπτη 16/01, 11.00-13.00, αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3).
Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

3. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 8/01 και Πέμπτη 16/01, 18.00-20.00, αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3).
Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

4. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι, Παρασκευή 9/01 και Παρασκευή 17/01 18.00-20.00, αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3).
Παρουσιάσεις εργασιών (ελληνικά/αγγλικά).

Υπενθυμίζεται πως τα μαθήματα του διδάσκοντος δεν βαθμολογούνται με τη διαδικασία των εξετάσεων. Η συμμετοχή, η (προφορική) παρουσίαση εργασιών και η αξιολόγηση είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την τεκμηρίωση του Εξαμήνου και την κατάθεση του βαθμού.

Ν. Παπαδημητρίου
Μέσω Γραμματείας