ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Διάστημα ισχύος: 
28/02/2012

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, ανεξαρτήτως έτους εγγραφής, να προσέρχονται στη Γραμματεία καθημερινά από 1-3-2012 έως 16-3-2012, 9.00 π.μ- 13.00 μ.μ. προκειμένου να ανανεώσουν την εγγραφή τους στη φοιτητική τους ταυτότητα.