Συνέχιση Μαθημάτων ΠΜΣ - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2020 to 27/01/2020
Θέμα: 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού» θα συνεχιστούν κανονικά μέχρι και την Δευτέρα, 27/01.

Ν. Παπαδημητρίου

Μέσω Γραμματείας