Μη διεξαγωγή μαθήματος «Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι» (17/01/2020)

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2020 to 17/01/2020

Το μάθημα της Παρασκευής 17.01.2020 δεν θα διεξαχθεί δεδομένου ότι ο αριθμός των προβλεπόμενων μαθημάτων έχει συμπληρωθεί.

Ο Διδάσκων

Π. Κελάνδριας
Μέσω Γραμματείας