Εξέταση μαθήματος ΕΕ «Ιταλική Γλώσσα Ι» (ΤΑΒΜ)

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2020 to 09/02/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την εξέταση του Ε.Ε μαθήματος του Τμ. Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Ιταλικών Ι του Καθηγητή κ. Diego D' Oria.

Mέσω Γραμματείας

Τηλ. επικοινωνίας με τον Διδάσκοντα:

Σταθερό: 2663023173,

Κινητό: 6946458233.