Εξετάσεις καταργηθέντων μαθημάτων «Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας - Γαλλικά» και «Τεχνικές κειμενικής ανάλυσης - Γαλλικά»

Διάστημα ισχύος: 
20/01/2020 to 23/01/2020

Η κα Τσίγκου θα εξετάσει τα καταργηθέντα μαθήματα της ειδίκευσης μετάφρασης ως εξής:

"Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας - γαλλικά" την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, 6-8μμ, στην αίθ. Ι1 και  "Τεχνικές κειμενικής ανάλυσης - γαλλικά" την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, 12-2μμ στην αίθ. Ι1.

 Η Διδάσκουσα

Μ.Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας