Παρουσιάσεις εργασιών για το μάθημα «Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι»

Διάστημα ισχύος: 
20/01/2020 to 05/02/2020

Οι τελευταίες παρουσιάσεις των εργασιών για το μάθημα "Γεν. Γλωσσολογία & Μετάφραση Ι" θα γίνουν την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου, και θα ξεκινήσουν στις 5μμ στην αίθ. Ι1. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν πρέπει να είναι παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια των παρουσιάσεων και να έχουν αποστείλει προηγουμένως στη διδάσκουσα όλα τα σχετικά αρχεία.

Η Διδάσκουσα

Μ.Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας