Εξέταση μαθήματος Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι

Διάστημα ισχύος: 
03/02/2020 to 09/02/2020

Η εξέταση του  μαθήματος "Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι" θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2020, σε μία μόνο ομάδα (12:00 - 14:00) στην αίθουσα Α3.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να έχουν μαζί τους λάπτοπ δυνάμενο να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο της τάξης. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην εξέταση είναι να έχουν δηλώσει το μάθημα στη Γραμματεία.

 

Ο διδάσκων.

Μιχάλης Πολίτης

Μέσω Γραμματείας