Πρόσκληση σε εκδήλωση για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ

Διάστημα ισχύος: 
05/02/2020 to 10/02/2020

Πρόσκληση σε εκδήλωση για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ

Περιφερειακή Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιονίων Νήσων

Αλυκές Ποταμου, 49100 Κέρκυρα

τηλ: 2661 082194-5

fax: 2661 048135

www.pdeionion.gr

mail@ionion.pde.sch.gr

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

8 ώρες 25 λεπτά πριν