ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
10/02/2020 to 29/02/2020

Τα μαθήματα του διδάσκοντος αρχίζουν κανονικά, την Πέμπτη 13/02, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα:

 

Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ, Πέμπτη 11.00 - 13.00, αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3)

Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ, Πέμπτη 18.00 - 20.00, αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3)

 

Για τα μαθήματα του ΠΜΣ «Γλώσσα και Πολιτική, η γλώσσα της πολιτικής», θα αναρτηθεί ανακοίνωση, μόλις ανακοινωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ.

 

Ν. Παπαδημητρίου