Έναρξη και αναπληρώσεις μαθημάτων κ.Χ.Αλατζά

Διάστημα ισχύος: 
13/02/2020 to 29/02/2020

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματά της κ.Χ.Αλατζά ξεκινούν στις 21.02.2020, ενώ η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Η ώρα έναρξης των μαθημάτων της την Παρασκευή είναι η εξής:

16:00 - 17:30 Λογοτεχνική Μετάφραση ΙΙ (Γερμ.-Ελλ.), Α1
17:30 - 18:30 Γενική Μετάφραση IV (Γερμ.-Ελλ.), Α1
18:30 - 20:00 Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση (Γερμ.-Ελλ.), Α3
20:00 - 21:30 Λογοτεχνική Μετάφραση ΙΙ (Ελλ.-Γερμ.), Α1
Η Διδάσκουσα
Χάρις Αλατζά

Μέσω Γραμματείας

 

 

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις