ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΣΤ.ΒΡΑΪΛΑ)

Διάστημα ισχύος: 
14/02/2020 to 29/02/2020

Το σεμιναριακό μάθημα Γερμανική Γλώσσα θα ξεκινήσει από την Τρίτη 25/02, 9.00-10.00, Αίθουσα Χάρης Κατσούλης.

H Διδάσκουσα

Στ.Βράϊλα

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις

8 ώρες 53 λεπτά πριν