Μάθημα «Τουρκική Γλώσσα ΙΙ» (κ.Φ.Χαιρέτη) (19/02/2020)

Διάστημα ισχύος: 
17/02/2020 to 19/02/2020

"Το μάθημα Τουρκική Γλώσσα ΙΙ θα γίνει την Τετάρτη 18:00-20:00 (19/02/2020) στην αίθουσα Α1".

 Φωτεινή Χαιρέτη