ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ! Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος

Διάστημα ισχύος: 
03/03/2020 to 31/03/2020

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ για προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος.

Για την ενημέρωση των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος κλπ.

Μέσω Γραμματείας