Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον κορονοϊό και τους φορείς και δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+

Διάστημα ισχύος: 
03/03/2020 to 31/03/2020
Θέμα: 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον κορονοϊό και τους φορείς και δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ.