«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»

Διάστημα ισχύος: 
18/03/2020 to 30/04/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος:2020-2021.

Μέσω Γραμματείας