Κείμενα μαθήματος «Μετάφραση Ισπανικά - Ελληνικά ΙΙ»

Διάστημα ισχύος: 
24/03/2020 to 30/04/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Μετάφραση Ισπανικά - Ελληνικά ΙΙ, να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα Σωτήρη Λίβα (sotlivas@gmail.com) για να πάρουν κείμενα προς μετάφραση.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Σ.Λίβας

Μέσω Γραμματείας