Εξ αποστάσεως μαθήματα - Σ. Βράιλα

Διάστημα ισχύος: 
26/03/2020 to 30/04/2020

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 30/3. Όλα τα μαθήματα θα γίνονται μέσω της εφαρμογής zoom σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

 

Δευτέρα  18.00 - 20.00 Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ 

Τρίτη 9.00-11.00 Γερμανικός Πολιτισμός ΙΙ 

Τρίτη 13.00-15.00 Οικονομική - Νομική -Πολιτική ΙΙ El-De

Τρίτη 15.00-17.00 Οικονομική - Νομική - Πολιτική ΙΙ De-El 

 

Στο openclass θα βρείτε το link που χρειάζεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά. 

Ευχαριστώ πολύ, 

Σ. Βράιλα