Ανακοίνωση κ. Κελάνδρια για τους φοιτητές όλων των εξαμήνων

Διάστημα ισχύος: 
30/03/2020 to 30/04/2020

Ανακοίνωση κ. Κελάνδρια για τους φοιτητές όλων των εξαμήνων

Τα μαθήματα Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ, Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ και Κοινωνιολογία της Μετάφρασης θα γίνονται στο εξής μέσω της πλατφόρμας Zoom τις μέρες και ώρες σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Η ύλη και οι σχετικές με τα μαθήματα ανακοινώσεις θα αναρτώνται στη νέα πλατφόρμα Open eClass. Η πρόσβαση στα μαθήματα της πλατφόρμας είναι ελεύθερη για όλους τους φοιτητές.

Πληροφορίες για τον τρόπο σύνδεσης έχουν αναρτηθεί στην κατηγορία "Ανακοινώσεις" του κάθε μαθήματος.

Ο διδάσκων

Παναγιώτης Κελάνδριας

Μέσω Γραμματείας