Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κου Κάτσιου

Διάστημα ισχύος: 
31/03/2020 to 30/04/2020

Τα μαθήματα και σεμινάρια του Καθηγητή Στ. Κάτσιου θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας zoom κατά τις ημέρες και ώρες του Ωρολογίου Προγράμματος.

Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις, το υλικό και οι προσκλήσεις για σύνδεση στις συνεδρίες θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας e-class των μαθημάτων.

 

Ο διδάσκων 

Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος

Mέσω Γραμματείας