ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 27-30/04 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
27/04/2020

Οι συναντήσεις μας μέσω της πλατφόρμας Zoom συνεχίζονται κανονικά την Δευτέρα, 27 και την Πέμπτη, 30/04.

Επαναλαμβάνω πως οι εβδομαδιαίες εργασίες (για τα μαθήματα Γαλλία ΙΙ και Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ στα γαλλικά), περίπου 1000 λέξεις, πρέπει να είναι διατυπωμένες με επιστημονικό ύφος και με βιβλιογραφικές αναφορές, όπως έχει ήδη εξηγηθεί.

 

1. ΠΜΣ, Γλώσσα και Πολιτική, Δευτέρα 27/04, 18.00-20.00.

Α. Ο Κοινοβουλευτισμός: Συντηρητισμός-Προοδευτισμός (Δεξιά και Αριστερά), και η εξέγερση εντός της δημοκρατίας. Η εσωτερική επανάσταση και ο ανατρεπτικός λόγος.

Β. Εισαγωγή στην Προπαγάνδα, θεωρία και πρακτική. Παρουσίαση εργασιών.

 

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ, Πέμπτη 30/04, 11.00-13.00.

Élection présidentielle en France : recomposition du paysage politique sous l'effet de la pandémie. Παρουσίαση εργασιών (το μάθημα διδάσκεται στα γαλλικά).

 

3. Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ, Πέμπτη 30/04, 18.00-20.00.

Françoise Sagan, Bonjour tristesse (le nouveau roman). Παρουσίαση εργασιών (το μάθημα διδάσκεται στα γαλλικά).

  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ για την ακριβή προσέλευση στις ώρες έναρξης των μαθημάτων! Η τηλεδιάσκεψη είναι κανονικό μάθημα!

 

Υπενθυμίζεται πως τα θέματα του εξαμήνου, οι ερωτήσεις και τα έντυπα της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του διδάσκοντος (συμπεριλαμβανομένου του ΠΜΣ) έχουν ήδη αναρτηθεί στο Open-Class.

 

Ν. Παπαδημητρίου

Μέσω Γραμματείας.