ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΡΜ- ΕΛΛ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΦΕΚ: 
Γ΄624/11-05-2020
Ημερομηνίες ισχύος: 
Πέμπτη, Μάιος 14, 2020 to Παρασκευή, Δεκέμβριος 31, 2021

<p>
Επισυνάπτεται Προκήρυξη για Διερμηνεία και Μετάφραση Γερμ-Ελλ με τη χρήση νέων Τεχνολογιών.</p>