Κριτική των Μεταφράσεων στον Επτανησιακό Χώρο Αγγλικά-Ελληνικά.

ΦΕΚ: 
Γ΄624/11-05-2020
Ημερομηνίες ισχύος: 
Πέμπτη, Μάιος 14, 2020 to Παρασκευή, Δεκέμβριος 31, 2021

<p>
Επισυνάπτεται προκήρυξη για Κριτική των Μεταφράσεων στον Επτανησιακό Χώρο Αγγλικά-Ελληνικά.</p>