Προκήρυξη ΠΜΣ «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» α/έ 2020-21

Διάστημα ισχύος: 
22/05/2020 to 30/09/2020

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσφατες ανακοινώσεις