1η προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό μέσω Erasmus (α/έ 2020-21)

Διάστημα ισχύος: 
22/05/2020 to 30/06/2020

Σας προωθούμε την Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+/Δράση Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ) για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020– 2021, την σχετική  ανακοίνωση και τις οδηγίες και παρακαλούμε για την άμεση ανάρτηση τους (σε περίπτωση που δεν έχει ήδη γίνει αυτόματα στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας).
 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/09/2020  έως  28/02/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη/Οδηγίες μας, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Τμήματός τους για τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:  25 ΜΑΪΟΥ – 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.

Οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιότητας των υποτρόφων θα πρέπει να υποβληθούν στις Γραμματείες αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μαζί με τις αποφάσεις Συνέλευσης Τμήματος  θα πρέπει να αποσταλούν (από το Γραφείο μας) στο ΠΑ.Δ.Α. έως τις 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο.

Το link της προκήρυξης είναι:

https://sites.ionio.gr/international/gr/news/14696/

Mέσω Γραμματείας