Εξετάσεις μαθήματος κ. Π. Κελάνδρια για τους επί πτυχίω φοιτητές

Διάστημα ισχύος: 
05/06/2020 to 20/06/2020

Όσοι επί πτυχίω φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του κ. Π.Κελάνδρια να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο mail: kelandrias@ionio.gr.

Ο Διδάσκων

Π. Κελάνδριας
Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις