ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Π. ΚΕΛΑΝΔΡΙΑ για την ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Διάστημα ισχύος: 
28/08/2020 to 30/09/2020

Τα κείμενα των απαλλακτικών εργασιών για τα μαθήματα
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ
Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι
Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ
Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ
έχουν αναρτηθεί στο Open eClass, στην κατηγορία "Έγγραφα" του κάθε μαθήματος.
Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην κατηγορία "Ανακοινώσεις".

Ο διδάσκων
Παναγιώτης Κελάνδριας

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις