Καταληκτική ημερομηνία αποστολής εργασιών κας Τσίγκου

Διάστημα ισχύος: 
03/09/2020 to 30/09/2020

Για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των εργασιών των μαθημάτων της κας Τσίγκου στη διδάσκουσα ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2020.

Η διδάσκουσα

Mέσω γραμματείας

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις