Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη της Μετάφρασης» σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2020-21 και τη διεξαγωγή των μαθημάτων

Διάστημα ισχύος: 
11/09/2020

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη της Μετάφρασης» θα γίνονται αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην Προκήρυξη.

Εάν στην πορεία η φυσική παρουσία στις εξετάσεις καταστεί απαγορευτική, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τρόπο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων με νέα ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

 

Παναγιώτης Κελάνδριας

Καθηγητής

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Mέσω Γραμματείας