Εξυπηρέτηση φοιτητών για θέματα Erasmus

Διάστημα ισχύος: 
29/09/2020 to 02/10/2020
Θέμα: 

Η Γραμματεία ΤΞΓΜΔ για θέματα Erasmus εξυπηρετεί τους φοιτητές κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Η δια ζώσης επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ των ωρών 12.00- 13.30 μ.μ. (κατά τις ίδιες ημέρες).

Εκ της Γραμματείας ΤΞΓΜΔ