Σίτιση και στέγαση πρωτοετών

Διάστημα ισχύος: 
06/10/2020 to 31/10/2020

Eπισυνάπτονται η  ανακοίνωση  και τα σχετικά έντυπα για τη σίτιση και στέγαση των πρωτοετών φοιτητών απο την Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου μας.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ