Πρόσκληση ενδιαφέροντος φοιτητών για τις ερευνητικές ομάδες στο Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab)

Διάστημα ισχύος: 
04/10/2020 to 31/10/2020

To Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων ιδρύθηκε το 2002 ως ανεξάρτητη ερευνητική μονάδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Σχολή Ιστορίας, Μετάφρασης-Διερμηνείας) του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Eξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο των Διεθνών Σχέσεων, του Οικονομικού Εγκλήματος, του Τουρισμού και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Γεωπολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, των Διαπολιτισμικών Σπουδών και των Ξένων Γλωσσών, Χωρών και Πολιτισμών. Το άκρως διεπιστημονικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από επιμέρους δράσεις και ερευνητικά προγράμματα. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Σταύρος Κάτσιος.

Πέραν των καθηγητών των υποψ. διδακτόρων και των μεταδιδακτόρων ερευνητών το Εργαστήριο στηρίζει σε μεγάλο βαθμό το έργο του στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται. Ήδη λειτουργούν δύο τέτοιες θεματικές ομάδες φοιτητών.  Αναζητείστε μία πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων, των δράσεων και των στελεχών του στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab) https://geolabinstitute.org  

Όσοι φοιτητές - ακόμα και του Α εξαμήνου - ενδιαφέρονται να μας γνωρίσουν και να συμβάλουν ενεργά στον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων του Εργαστηρίου μπορούν να απευθυνθούν εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους στα e-mail: skatsios@ionio.gr ή/και director @geolabinstitute.org

Οι συνενοήσεις με τους φοιτητές γίνονται δια ζώσης καθώς και μέσω Messenger και e-mail. Οι ανα 15νθήμερο τακτικές συναντήσεις μας γίνονται μέσω zoom ή δια ζώσης. 

Η ομάδα του GeoLab

Μέσω Γραμματείας