ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Διάστημα ισχύος: 
07/10/2020 to 31/10/2020

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος ΞΓΜΔ Αν.Καθηγητή κ.Σ.Λίβα.