Ανακοίνωση για την Κατεύθυνση Διερμηνείας με γλώσσα εργασίας τα Γερμανικά

Διάστημα ισχύος: 
07/10/2020 to 31/10/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του μαθήματος Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία (Ζ΄εξαμήνου) με γλώσσα εργασίας τα Γερμανικά να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο ioannidis@ionio.gr. 

 

Α. Ιωαννίδης

Mέσω Γραμματείας