Ανακοίνωση για το μάθημα Δείγματα Προφορικού Λόγου Γερμανικά

Διάστημα ισχύος: 
08/10/2020 to 31/10/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα Δείγματα Προφορικού Λόγου Γερμανικά (Γ' Εξαμήνου) να εγγραφούν σε αυτό μέσω της πλατφόρμας open eclass, όπου θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες.

O Διδάσκων

Α. Ιωαννίδης

Μέσω Γραμματείας