ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάστημα ισχύος: 
08/10/2020 to 31/10/2020

Τα μαθήματα Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά ΙΙΙ και Ελληνικά - Γερμανικά ΙΙΙ του Ζ' εξαμήνου θα παραδοθούν κατά το εαρινό εξάμηνο.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ

Mέσω Γραμματείας