ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ

Διάστημα ισχύος: 
26/11/2020 to 20/12/2020
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ.

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις