Ανακοίνωση για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γερμ./Ελλ. (ευθεία), ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γερμανικά, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΙ (ευθεία και αντίστροφη)

Διάστημα ισχύος: 
13/01/2021 to 28/02/2021

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ IV, Γερμ./Ελλ. (ευθεία), ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γερμανικά, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΙ (ευθεία και αντίστροφη) να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα Χ. Αλατζά στο email: charis.alatza@outlook.de για περαιτέρω διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Η διδάσκουσα
Χάρις Αλατζά"

Μέσω Γραμματείας