ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΜΑ: "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ"

Διάστημα ισχύος: 
15/01/2021 to 21/02/2021

Οι ενδιαφερόμενοι Επί Πτυχίω Φοιτητές (οι πέραν του 8ου εξαμήνου φοίτησης, δηλαδή), μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το μάθημα "Φιλοσοφία ΙΙ" και την τρέχουσα εξεταστική, μέσω της πλατφόρμας Ionio Open eClass.

Ο διδάσκων:
Καθ. Γ. Λαζαράτος

Μέσω Γραμματείας