Ανακοίνωση Μαθήματος Διερμηνείας της κας Ζ. Ρέστα

Διάστημα ισχύος: 
24/05/2012

Το μάθημα Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ (Η΄) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25-5, 12.00-15.00, καθώς οι διαλέξεις της κ. Hornby αναβλήθηκαν.