Πληροφορική Ι

Ελληνικά
Κωδικός: 
A1007
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΠ1701
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές γενικές εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και μέσω της εργαστηριακής άσκησης στοχεύει την εξοικείωση με εφαρμογές γραφείο για τη συγγραφή επιστημονικών κειμένων.
Πληροφορίες μαθήματος: 

Διδάσκονται οι βασικές έννοιες της πληροφορικής, το υλικό και λογισμικό των Η/Υ, οι βασικές λειτουργίες του Internet και Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και των λειτουργικών συστημάτων. Μεγαλύτερη σημασία δίδεται στην επεξεργασία του κειμένου με το Microsoft Word, όπου διδάσκονται προχωρημένες λειτουργίες του Word όπως η εργασία σε μεγάλα έγγραφα και έτσι δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να γράψουν την πτυχιακή και μεταπτυχιακή τους εργασία πλήρως αυτοματοποιημένη (αρίθμηση κεφαλαίων, πίνακα περιεχομένων, πίνακα ευρετηρίου κλπ ).

Διδάσκοντες: 
Σημειώσεις: 
Σημειώσεις και δημοσιεύματα στο e-class για διάφορα
Βασική βιβλιογραφία: 
Καρολίδης, Δημήτριος Α., Ξαρχάκος, Κωνσταντίνος Ι., Εισαγωγή στην πληροφορική και το διαδίκτυο, Άβακας, 2013 Πανέτσος, Σπύρος Λ., Εισαγωγή στην πληροφορική, Ίων, 2002