Συγκριτική Φιλολογία - Ύλη εξετάσεων (κ. Φίλιας)

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2013
Όσοι φοιτητές πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα "Συγκριτική Φιλολογία" (ΥΕ, Ε΄εξαμήνου), καλούνται να ενημερωθούν για τη συγκεκριμένη ύλη του μαθήματος από σχετική ανακοίνωση-ενημέρωση που υπάρχει στο Μέγαρο Καποδίστρια και στο κτήριο Ιπποκράτη. Οι τρεις φωτοτυπημένες δέσμες (Α,Β,Γ)  από τις οποίες θα αντλήσουν την προς εξέταση ύλη, υπάρχουν στο φωττυπικό του Μεγάρου Καποδίστρια.