Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ

Κωδικός: 
T2095
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ1506-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια εκείνου του Ε΄ εξαμήνου, οι φοιτητές εμβαθύνουν στο λογοτεχνικό περιβάλλον και την πράξη και τις μορφές της λογοτεχνικής μετάφρασης. Στόχος παραμένει η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, ζητήματα πρόσληψης, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης. Οι φοιτητές επεξεργάζονται ένα φάσμα λογοτεχνικών κειμένων αγγλόφωνων συγγραφέων (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) και συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται στην τάξη κατά τις τελευταίες εβδομάδες διδασκαλίας του μαθήματος.

Βασική βιβλιογραφία: 
Bassnett, S. (1991), Translation Studies, London and New York: Routledge. Landers, C. (2001), Literary Translation: A Practical Guide, Clevedon: Multilingual Matters. Classe, O. (ed.) (2002), Encyclopedia of Literary Translation, London: Fitzroy Dearborn.
Συνημμένα αρχεία: