Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ

Κωδικός: 
T2098
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ1506-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια εκείνου του Ε΄ εξαμήνου, οι φοιτητές εμβαθύνουν στο λογοτεχνικό περιβάλλον και την πράξη και τις μορφές της λογοτεχνικής μετάφρασης. Στόχος παραμένει η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, ζητήματα πρόσληψης, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης. Οι φοιτητές επεξεργάζονται ένα φάσμα λογοτεχνικών κειμένων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών, συμμετέχοντας επίσης σε ομαδικές εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται στην τάξη κατά τις τελευταίες εβδομάδες διδασκαλίας του μαθήματος.

Βασική βιβλιογραφία: 
Kuhiwczak, P. & Littau, K. (eds) (2007), A Companion to Translation Studies, Clevedon: Multilingual Matters. Κλαίρης, Χ. - Μπαμπινιώτης, Γ. (2007), Συνοπτική Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Bassnett, S. (1991), Translation Studies, London and New York: Routledge. Landers, C. (2001), Literary Translation: A Practical Guide, Clevedon: Multilingual Matters. Classe, O. (ed.) (2002), Encyclopedia of Literary Translation, London: Fitzroy Dearborn.
Συνημμένα αρχεία: