Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ

Κωδικός: 
C4045
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ3503Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Οι φοιτητές εμβαθύνουν περεταίρω στις μεταφραστικές μεθόδους και σε επιμέρους μεταφρασιολογικά ζητήματα. Παράλληλα, οι φοιτητές μυούνται σε μεθόδους τεκμηρίωσης και μαθαίνουν να συγκροτούν θεματικούς φακέλους.

Βασική βιβλιογραφία: 
Delisle, J. (1984), L'analyse du discours comme méthode de traduction, Ottawa : Éditions de l'Université d'Ottawa Durieux Christine, (1995): Apprendre à traduire, Maison du Dictionnaire, Paris. Gile Daniel, (2005): La traduction. La comprendre, l'apprendre, PUF, Paris. Kussmaul, P. (1995), Training the Translator, Amsterdam: John Benjamins Publishing Co Lederer, M. (1994), La traduction aujourd’hui, Paris : Hachette Politis Michel, (2007): « L’apport de la psychologie cognitive à la didactique de la traduction », META, vol. 52-1, Presses de l’Université de Montréal, Montréal. Πολίτης Μιχάλης, (2002): «Η αξιολόγηση των μεταφραστικών λαθών», Recherches en Linguistique Grecque, Laboratoire Théorie et description linguistique (THEDEL) de l'Université René Descartes, Editions L'Harmattan, Paris Πολίτης Μιχάλης, (2007): «Νέες προοπτικές της Μεταφρασιολογίας υπό το πρίσμα της Γνωσιακής Ψυχολογίας», 20 χρόνια ΤΞΓΜΔ. Επετειακός τόμος, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα.

Πρόσφατες ανακοινώσεις

7 ώρες 24 λεπτά πριν