Αρχική φοιτητών

Ανακοινώσεις

Τίτλος Ενημέρωση Λήξη Αφορά σε
Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων Διερμηνείας α/έ 2020-21 31/07/2020 27/09/2020 Εξ αποστάσεως διδασκαλία, ΠΠΣ Διερμηνεία
Αποτελέσματα Λογοτεχνικής Μετάφρασης εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020 29/07/2020 25/08/2020 Εξ αποστάσεως διδασκαλία, ΠΠΣ Μετάφραση, ΠΠΣ Διερμηνεία
Aναστολή εξερχόμενης και εισερχόμενης κινητικότητας Erasmus+ Χ/Ε 2020-21 και μετάθεσή της στο Ε/Ε 2020-21 ή μεταγενέστερα λόγω COVID-19 28/07/2020 08/08/2020 Εξ αποστάσεως διδασκαλία, Erasmus
Εξετάσεις μαθημάτων Γ. Λαζαράτου (Σεπτέμβριος 2020) 17/07/2020 30/09/2020 Εξ αποστάσεως διδασκαλία, ΠΠΣ Μετάφραση, ΠΠΣ Διερμηνεία
Προκήρυξη ΠΜΣ «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» α/έ 2020-21 23/05/2020 30/09/2020 ΠΜΣ ΠοΓΔιΕπ
Οδηγία προς τους φοιτητές του Τμήματος 04/11/2019 31/08/2020 ΠΠΣ Μετάφραση, ΠΠΣ Διερμηνεία
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-2020 03/09/2019 31/08/2020 ΠΠΣ Μετάφραση, ΠΠΣ Διερμηνεία, ΠΜΣ ΕτΜ, ΠΜΣ ΠοΓΔιΕπ, Υποψ. Διδάκτορες
Ανακοίνωση για τους Υποψήφιους Διδάκτορες 05/06/2020 30/09/2020 Υποψ. Διδάκτορες
Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. 02/09/2019 31/08/2020 ΠΠΣ Μετάφραση, ΠΠΣ Διερμηνεία, ΠΜΣ ΕτΜ, ΠΜΣ ΠοΓΔιΕπ, Υποψ. Διδάκτορες