ΠΠΣ Διερμηνεία

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

Κέρκυρα,08/03/2012 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Undefined
Ο κ. Σαριδάκης θα προσφέρει συμπληρωματικό μάθημα "Τεχνικές και Εφαρμογές των Η/Υ στη Μετάφραση ΙΙ" την Παρασκευή, 9/3/2012 και ώρα 11.00-13.00 (Μ.Κ.)
Undefined
Ανακοίνωση για την ειδίκευση Διερμηνείας του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
Διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2011-
2012.
Το Τμήμα, με απόφαση της 4ης ΓΣ της 16.12.2011 ανέθεσε στον υπογράφοντα τη διδασκαλία στα δέκα (10) από
τα δώδεκα (12) εφαρμοσμένα αντικείμενα της ειδίκευσης Διερμηνείας, για το τρέχον εξάμηνο, και στις τρεις (3)
γλώσσες εργασίας του (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
Η απόφαση μου γνωστοποιήθηκε με την ΤΞΓΜΔ 10/13.1.2012 επιστολή της Γραμματείας του Τμήματος. Την
Undefined
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τους σε αυτό, έως την Τρίτη 13.03.2012. Η πρακτική άσκηση θα αφορά το διάστημα 01.04.2012-30.06.2012. Η πράξη υλοποιείται από το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ, ΕΣΠΑ 2007-2013).

Undefined
Το "Σεμινάριο τεκμηρίωσης σε σύγχρονα ζητήματα της Αλβανίας" θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και ώρα 11.00-13.00 (Γ.Ι.)
Undefined

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, ανεξαρτήτως έτους εγγραφής, να προσέρχονται στη Γραμματεία καθημερινά από 1-3-2012 έως 16-3-2012, 9.00 π.μ- 13.00 μ.μ. προκειμένου να ανανεώσουν την εγγραφή τους στη φοιτητική τους ταυτότητα.

Undefined
Το μάθημα της κας Παριανού 'Θεωρία της Διερμηνείας" θα γίνεται κάθε Παρασκευή στο Μέγαρο Καποδίστρια και ώρα 11.00-13.00.
Undefined
Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές ο κ. Σαριδάκης θα προσφέρει φροντιστηριακό μάθημα για το "Τεχνικές και Εφαρμογές των Η/Υ στη Μετάφραση Ι" την Τετάρτη, 8/2/2012 και ώρα 18.00-20.00 (Μ. Κ.)
Undefined

Σελίδες