ΠΠΣ Διερμηνεία

Κατόπιν προσφάτων εξελίξεων διατίθενται δύο (2) επιπλέον θέσεις ERASMUS  για το Πανεπιστήμιο του Μontpellier. Kαλούνται οι ενδιαφέρομενοι να υποβάλουν  αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη, 5/4/2012.
Θα προτιμηθούν οι φοιτητές οι  οποίοι στην αρχική τους αίτηση είχαν ως πρώτη επιλογή και / ή αποκλειστική επιλογή γαλλικά Πανεπιστήμια και δεν επιλέγησαν για ένα από τα εν λόγω γαλλικά Πανεπιστήμια.
Undefined
Την Πέμπτη, 29/3/2012,  στο κτήριο Καλυψώ  και ώρα 13.00 θα λάβει χώρα το συνέδριο με τίτλο ""Μετανάστες, Πρόσφυγες, Μειονότητες: Στο περιθώριο", το οποίο διοργάνωσε η κα Ρέστα σε συνεργασία με φοιτητές και καθηγητές προκειμένου να εξασκηθούν οι φοιτήτριες της Διερμηνείας. Πρόκειται για μια προσομοίωση συνεδρίου με ομιλητές καθηγητές και φοιτητές, με κοινό τους φοιτητές ,με ομιλίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και με ταυτόχρονη διερμηνεία από τις φοιτήτριές Διερμηνείας.

Normal 0

Μετανάστες,

Undefined
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι έχουν μείνει κενές θέσεις στα παρακάτω αναφερόμενα Πανεπιστήμια.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο (26/3/2012) και θα είναι μόνο για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο στα εν λόγω πανεπιστήμια.
Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που δεν επελέγησαν στην προηγούμενη κλήρωση και όσοι χρωστούν λιγότερα από 5 μαθήματα του 1ου έτους.

Universität Graz – Αυστρία
Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck – Aυστρία
Lessius Hogeschool Antwerpen-Βέλγιο
Universidad de las Palmas de Gran Canaria – Iσπανία
Undefined
Ο κ. Σαριδάκης θα προσφέρει φροντιστηριακό μάθημα "Τεχνικές και Εφαρμογές των Η/Υ στη Μετάφραση ΙΙ" το οποίο θα απευθύνεται στους φοιτητές του Η΄ εξαμήνου  την Πέμπτη, 22/3 και ώρα 13.00-15.00 στο Μέγαρο Καποδίστρια.
Undefined
Ελλ της 22/3/2012 αναβάλλεται λόγω [if gte mso 9]> Normal 0

Ανειλημμένων

Το μάθημα Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ της 22/3/2012 αναβάλλεται λόγω ανειλημμένων  υποχρεώσεων της Διδάσκουσας. Θα αναπληρωθεί μετά από συννενόηση με τους φοιτητές.
Undefined

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

Κέρκυρα,08/03/2012 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Undefined
Ο κ. Σαριδάκης θα προσφέρει συμπληρωματικό μάθημα "Τεχνικές και Εφαρμογές των Η/Υ στη Μετάφραση ΙΙ" την Παρασκευή, 9/3/2012 και ώρα 11.00-13.00 (Μ.Κ.)
Undefined
Ανακοίνωση για την ειδίκευση Διερμηνείας του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
Διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2011-
2012.
Το Τμήμα, με απόφαση της 4ης ΓΣ της 16.12.2011 ανέθεσε στον υπογράφοντα τη διδασκαλία στα δέκα (10) από
τα δώδεκα (12) εφαρμοσμένα αντικείμενα της ειδίκευσης Διερμηνείας, για το τρέχον εξάμηνο, και στις τρεις (3)
γλώσσες εργασίας του (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
Η απόφαση μου γνωστοποιήθηκε με την ΤΞΓΜΔ 10/13.1.2012 επιστολή της Γραμματείας του Τμήματος. Την
Undefined

Σελίδες