ΠΠΣ Διερμηνεία

Την Παρασκευή 18/1 θα διεξαχθεί συμπληρωματικό μάθημα τις ώρες 13:00-15:00 στην αίθουσα Α3.

Undefined

Αναβάλλονται τα μαθήματα του κου Φίλια, μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης 16 Ιανουαρίου 2019, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στη Συνέλευση Τμήματος.

Ο διδάσκων

Δ.Φίλιας

Undefined

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 14-18/01 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. ΠΜΣ, Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού, Δευτέρα 14/01, 18.00-20.00, αίθουσα Α3
Translating political textes (about the death penalty). Παρουσίαση εργασιών.

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη 17/01, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
Οδηγίες για - και παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

3. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 17/01, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
Οδηγίες για - και παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

Undefined

Τα μαθήματα του κ. Λέτσιου, την Πέμπτη 10/1, αναβάλλονται για λόγους υγείας.

Undefined

Ακυρώνονται τα μαθήματα του κ. Λίβα, την τρέχουσα εβδομάδα, για προσωπικούς λόγους.

Undefined

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ"
Προσπαθήστε να διαμορφώσετε άποψη για τη Συμφωνία των Πρεσπών για τη λύση των θεμάτων των σχετικών με την πΓΔΜακεδονίας μεταξύ της χώρας αυτής και της Ελλάδας. Καλό είναι να γνωρίζετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, την ιστορία (και, εννοείται, την προϊστορία) της διαφοράς της σχετικής με το όνομα και τη γλώσσα, τις θέσεις των διαφόρων πλευρών, τα θετικά και αρνητικά σημεία της συμφωνίας. Με ενδιαφέρει η δική σας προσωπική άποψη (το "προσωπική" το επαναλαμβάνω).

Undefined

Τα παρακάτω μαθήματα του κ. Γιάννη Λαζαράτου της ερχόμενης εβδομάδας μεταφέρονται, και θα πραγματοποιηθούν προκαταβολικά την τρέχουσα εβδομάδα, ως εξής:

1) "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι", του Ε' εξαμήνου Τετάρτη 9-1-2019 ώρα: 13.00 - 15.00 αίθουσα Ι1

2) "Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά - Ελληνικά Ι", του Ε' εξαμήνου Τετάρτη 9-1-2019 ώρα: 11.00 - 13.00 αίθουσα: Γραφείο διδάσκοντα

Undefined

Τα μαθήματα της Τρίτης 8 και της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν.
Θα γίνουν τα εξής μαθήματα αναπλήρωσης:
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 17.00-19.00 Τεχνική Μετάφραση Ε’ (Ι4)
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 15.00-17.00 Στοιχεία Φυσικών Επιστημών (Ι1)

Μέσω Γραμματείας,
Περικλής Παπαβασιλείου

Undefined

Σελίδες